• Op Beurspijl.nl wordt dagelijks geschreven over het reilen en zeilen van de Nederlandse, Duitse en Amerikaanse beurs.
  • De doelstelling van dit beursforum is het delen van kennis.
  • Wilt ook u participeren in het beursforum? Ga dan naar aanmelden nieuwe gebruiker.

Word "Vriend" van Beurspijl 

www.beurspijl.nl is een gratis medium. Echter, het onderhouden van een website brengt kosten met zich mee.  

Om de kwaliteit en continuïteit van Beurspijl ook in de toekomst te kunnen garanderen, is onder de gebruikers van Beurspijl het plan ontstaan om de jaarlijkse kosten voor de website te delen. 

Voor 2019 komen deze kosten uit op € 35,00 per gebruiker per jaar. 

Rekeningnummer/IBAN: NL17 RABO 0304 9428 20. 
Rekeningnummer/BIC: RABO NL2U 0304 9428 20.

Ten name van P.W.B. van der Pijl.